Αναμνήσεις από το παρελθόν

Photography

 • Αγώνες στο ΝΟΚ

 • Άποψη

 • Σπίτι στο καλαμάκι

 • με τα πρόβατα στο λόφο

 • Τα λουτρά του Αλίμου

 • Ζέφυρος

 • Βαρκάδα στο ΝΟΚ

 • Στο ΝΟΚ ο παλιός Καλαμακιώτης Καραμανλάκης

 • Παγοπώλης

 • Ζέφυρος

 • H ομάδα του Καλαμακίου.

 • Μικράκης

 • Ζέφυρος παραλία

 • Γυμναστικές επιδείξεις.

Όσοι έχετε παλιές φωτογραφίες τηλεφωνήστε μας για να τις αντιγράψουμε στο αρχείο του συλλόγου παλαιών καλαμακιωτών

Go to home page