ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΡΑΧΩΝΩΝ

Eidiseis ALIMOS


Mεγάλη επιτυχία του Δημάρχου Ανδρέα ΚονδύληΑπό τα 110 στρέμματα τα 80 θα δοθούν στο δήμο και τα υπόλοιπα 30 παραμένουν στην ιδιοκτησία για οικοδόμηση (θα δημιουργηθούν κατοικίες με συντελεστή δόμησης 0,6). Με 22 ψήφους υπέρ και 4 κατά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρία “Σκλαβενίτης” για το κτήμα Τραχώνων.
Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη που με αυτό τον τρόπο το βυζαντινό εκκλησάκι των Εισοδίων της Θεοτόκου και το αρχοντικό της οικογένειας Γερουλάνου περνούν στα χέρια του Δήμου και η περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο.

Σύμβαση – Πλαίσιο Συνεργασίας για τη Χωρική Ανάπτυξη της περιοχής Τραχώνων δια της ένταξης του ‘Κτήματος Γερουλάνου’ στο σχέδιο πόλης


Εισαγωγικά
Η περιοχή Τραχώνων αποτελεί μια ιδιαιτέρου σημασίας γειτονιά στον ενιαίο οικιστικό ιστό του Δήμου Αλίμου που χαρακτηρίζεται από το ποιοτικό της περιβάλλον, την ήπια ανάπτυξη και τις αναβαθμισμένες περιοχές κατοικίας.

Ιδιαίτερα το κτήμα Γερουλάνου, λόγω της θέσης του (στο ψηλότερο σημείο του λόφου), το φυσικό περιβάλλον (κατά τμήματα πυκνή φύτευση, ρέμα που βρίσκεται σε επαφή) και το πολιτισμικό περιβάλλον (αρχαιολογικός χώρος και βυζαντινός ναός), αποτελεί ιδιαίτερο σημείο αναφοράς, εν δυνάμει Πόλο Φυσικής και Πολιτιστικής Αναβάθμισης και Ανάπλασης του συνόλου του οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου.

Οροι για την ανάδειξη της περιοχής
Για την ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής, με στόχο την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιότητες) και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Αλίμου, ο Δήμος Αλίμου Αττικής και ο ιδιοκτήτης της περιοχής δεσμεύονται από κοινού να επιδιώξουν την ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο και την υλοποίηση του κάτωθι σχεδιασμού:

Α) Από την αρχική ιδιοκτησία των 109,5 στρεμμάτων, τα 36,929 στρέμματα αποτελούν δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και το ρέμα.

Η έκταση αυτή των 37 περίπου στρεμμάτων δεν συμμετέχει στην πολεοδόμηση και παραχωρείται στο Δήμο χωρίς αντάλλαγμα. Τον τρόπο παραχώρησης (κατά κυριότητα ή κατά χρήση, νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί κ.λπ.) θα προσδιορίσει ο Δήμος Αλίμου.

Η έκταση αυτή θα παραμείνει χώρος πρασίνου και θα προστατευθεί, ώστε μαζί με το πράσινο που θα προέλθει από την εισφορά σε γη να αποτελέσει ενιαίο χώρο πρασίνου, περιπάτου, ήπιας αναψυχής.

Β) Η έκταση που πολεοδομείται είναι τα υπόλοιπα 72.503,62 τ.μ.

Στην έκταση αυτή επιβάλλεται αυξημένη εισφορά σε γη 60%, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, αντίθετα να αυξηθεί το πράσινο.

Κατά συνέπεια, από την έκταση αυτή των 72.503,62 τ.μ., οι 43.502,17 τ.μ. παραχωρούνται στο Δήμο ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και οι 29.001,45 τ.μ. παραμένουν στην ιδιοκτησία για οικοδόμηση.

Γ) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των 43.502,17 τ.μ. που αποδίδονται ως εισφορά σε γη και χαρακτηρίζονται ως Κ.Χ. ή Κ.Φ., παραχωρούνται στο Δήμο Αλίμου άνευ ανταλλάγματος (ενδεικτικά: βυζαντινό εκκλησάκι Εισοδίων της Θεοτόκου, παλαιό αρχοντικό οικογένειας Γερουλάνου κ.λπ.).

Κατά συνέπεια, από τη συνολική έκταση των 109,5 στρεμμάτων, τα 80,5 στρέμματα περιέρχονται στο Δήμο Αλίμου μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα, κατασκευές κ.λπ. και τα υπόλοιπα 29 στρέμματα παραμένουν στον ιδιοκτήτη προς οικιστική αξιοποίηση.

Δ) Στην έκταση των 29.001,45 τ.μ. που παραμένουν στην ιδιοκτησία του σημερινού ιδιοκτήτη προς εκμετάλλευση, επιβάλλονται οι παρακάτω όροι:

– Χρήση γης : Αμιγής Κατοικία

– Σ.Δ. : 0,6 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 17.400 τ.μ.

Ε) Το κόστος των μελετών για τα έργα διαμόρφωσης (δρόμοι, πεζόδρομοι, υψομετρικές, δίκτυα κ.λπ.), όπως αυτά προκύπτουν από τη ρυμοτομική μελέτη, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της έκτασης και θα υλοποιηθούν από αυτόν πριν την έκδοση των οικοδομικών αδειών στα εν λόγω τμήματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο Δήμος Αλίμου αναλαμβάνει την προώθηση και έγκριση i) της τροποποίησης του Γ.Π.Σ. για να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης και ii) της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής (για την κατάρτιση των οποίων οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου θα λάβουν ατελώς και αδαπάνως επιστημονική στήριξη από τους ιδιοκτήτες της έκτασης), ώστε το ταχύτερο να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν συνοδεύεται από ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα, ως Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και προσδιορίζει μία ενδεικτική – βασική πρόταση για την πολεοδόμηση της ιδιοκτησίας.